Βιβλιοθήκη Alpha Bank

Πεσμαζόγλου 16, 102 52 ΑΘΗΝΑ. T +30 210 3262 440, F +30 210 326 2448, E-mail: library@alpha.gr